Klasztor
  Tytuł kościoła
  Rys Historyczny
  Wspólnota
  Nasza posługa
  Dane Adresowe
Liturgia
  Ogłoszenia Duszpasterskie
  Intencje Mszalne
  Msze św
  Nabożeństwa
  Spowiedź św.
  Nasz posługa
św. Antoni
  Nowenna do św. Antoniego
  Prośby do św. Antoniego
  Modlitwy do św. Antoniego
św. Anna
  Modlitwy do św. Anny
  Litania do św. Anny
  Nowenna do św. Anny
Nawigacja
Artykuły » Modlitwy » Nowenna do św. Antoniego
Nowenna do św. Antoniego

NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO W DOBIE KORONOWIRUSA 2020

W szczególny sposób w tegorocznej Nowennie polecamy osoby zarożone wirusem COVID-19 oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służby medyczne i sanitarne, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.

 

K: Kłaniamy się Tobie św. Antoni, wielki nasz Patronie. Prosimy Cię pokornie, byś z wysokości swej chwały wejrzał na nas i przyszedł nam z pomocą.

Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają Twego pośrednictwa i proszą o opiekę. Nie odrzucaj i naszych ufnych próśb, ale wspomagaj nas w naszych troskach i kłopotach. Znamy Twoje skuteczne wstawiennictwo w odnalezieniu rzeczy zgubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym, w tych wszystkich trudnych i beznadziejnych sprawach, z którymi się borykamy. Z ufnością błagamy, spraw, abyśmy dzięki twej opiece mieli zawsze silną wiarę, pracowali nad poprawą życia i pomnożeniem łaski uświęcającej.

Polecaj nas Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słabi jesteśmy, wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd nas otacza i jak bardzo potrzebujemy Twej pomocy.

Prosimy Cię święty Antoni, abyś nas w życiu wspomagał i kierował ku dobremu Bogu. Wspieraj wszystkich, którzy przychodzą tutaj do tego kościoła, aby oddać cześć Twoim relikwiom, którzy zwracają się do Ciebie w tej Nowennie w swoich potrzebach i troskach. Niech wszyscy odczuwają Twoją opiekę i doznają Twej pomocy, wielbiąc Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego.

W: Amen.

 

K: Miłosiernemu i dobremu Bogu za wstawiennictwem świętego Antoniego dziękujmy za otrzymane łaski i polecajmy nasze prośby:

(Odczytanie próśb i podziękowa.. po każdej prośbie dodajemy Św. Antoni – módl się za nimi


 • Św. Antoni prosimy Cięo zatrzymanie i uwolnienie świata z pandemi koronowirusa, prosimy za osobami, zarożonymi wirusem COVID-19 oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służby medyczne i sanitarne, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.

Św. Antoni módl się za nimi

 • Św. Antoni chwalebny cudotwórco prosimy: o oddalenie epidemi koronowirusa z naszej Ojczyzny, pomóż nam przetrwać ten trudny czas;

Św. Antoni módl się za nimi

 • Św. Antoni prosimy: o uproszenie zdrowia oraz wszelkich potrzebnych łask dla: Macieja, Sebestiana, Julii, Magdaleny, Patryka, Marianny, Apolonii, Haliny, Alicji, Huberta, Janusza, Marzeny, Wiktorii, Piotra, Weroniki, Waldemara, Anny

Św. Antoni módl się za nimi

 • Św. Antoni patronie rzeczy zagubionych prosimy: o odzysaknnie skradzionego majątku

Św. Antoni módl się za nimi

 • Św. Antoni proszę: za Alicją oraz o siłę, wytrwanie i pokonywanie trudności dla tych, którzy się nią opiekują.

Św. Antoni módl się za nimi

 • Św. Antoni prosimy: O dar rodzicielstwa dla Artura i Jego żony;

Św. Antoni módl się za nimi

 • Św. Antoni proszę o opiekę nad: Lucyną, Beatą, Andrzejem;

Św. Antoni módl się za nimi

 • Św. Antoni opiekuj się Pelagią, Jadwigą, Henryką i Stasią

Św. Antoni módl się za nimi

 • Św. Antoni prosimy: o Twoją opiekę, o błogosławieństwo Boże
  i potrzebne łaski dla mojej rodziny oraz o rozwiązanie trudnych sytuacji życiowych i uwolnienie od złego ducha dla Michała i Mariusza

Św. Antoni módl się za nimi

 • Św. Antoni proszę: o wsatwiennictwo w nawróceniu: Tadeusza, Kamila oraz wszystkich grzeszących w rodzinie; proszę o uzdrowienie
  z ciężkiej choriby genetycznej Kacpra i Jakuba

Św. Antoni módl się za nimi

 • Św. Antoni dziękuję: za dotychczasowe otrzymane łaski i proszę miej całą rodzinę Barańskich w swojej opiece; oraz Bogu wiadomą rodzinę;

Św. Antoni módl się za nimi

 • Św. Antoni proszę: za Twoim wstawiennictwem o pracę, na którą tak czekam. Dziękuję Ci za Twoją opiekę nad moją Rodziną - prosi Joanna

Św. Antoni módl się za nimi

 • Św. Antoni dziękujemy Ci za posługę: O. Marka, Stanisława i Jana - obdarz ich zdrowiem i wszelkimi potrzebnymi łaskami

Św. Antoni módl się za nimi

 • Św. Antoni wyproś mi u Pana Boga łaskę pełnienia tylko Jego świętej woli i zbawienia dla mnie, mojego męża, moich dzieci i ich rodzin

Św. Antoni módl się za nimi

 • Św. Antoni proszę o łaskę zdrowia w mojej rodzinie. Opiekuj się nami i chroń od wszelkiego zła. Dziękuję Ci św. Antoni za dotychczasową opiekę i otrzymane łaski.

Św. Antoni módl się za nimi

 • Dziękuję Ci św. Antoni za dotychczasową opiekę i łaskę zdrowia. Proszę o pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw zawodowych i dalszą pomoc w codziennych sprawach.
 • Św. Antoni proszę Cie o uzdrowienie z depresji mojej cioci Zofii;

Św. Antoni módl się za nimi

 • Św. Antoni proszę: o nawrócenie dzieci

Św. Antoni módl się za nimi

 • Proszę o opiekę dla mojej rodziny w tym trudnym czasie pandemi miej nasze rodziny w swojej opiece prosza 2 osoby oraz miej w swojej opiece wszystkich w jakikolwiek sposób dotkniętych koronowirusem

Św. Antoni módl się za nimi

 • Św. Antoni proszę o pomoc w trudnościach finansowych, które nas przerosły

Św. Antoni módl się za nimi

 • Św. Antoni za Twoim wstawiennictwem proszę o zdrowie dla mich rodziców: Marii i Mirosława

Św. Antoni módl się za nimi

 • Św. Antoni proszę Cię za Agnieszką, Jadzią oraz Beatą w szczególny sposób proszę o łąske odpowiedzialność dla Niej;

Św. Antoni módl się za nimi

 • Św. Antoni uproś nam u Jezusa Chrystusa łaski, by przebaczył nam nasze grzechy i zamieszkał w naszych sercach

Św. Antoni módl się za nimi

 • Św. Antoni dziękuję za dotyczczasowe otrzymane łąski i proszę o zdrowie i Boże błogosłąwieństwo

Św. Antoni módl się za nimi

 • Św. Antoni proszę o zdrowie dla córki, zgodę w rodzinie i błogosłąwieństwo Boże dla domu;

Św. Antoni módl się za nimi 

 • Św. Antoni proszę o o opiekę i wsparcie dla Danusi i Grażyny - po śmierci meża i brata

Św. Antoni módl się za nimi


Módlmy się za: nas wszystkich tutaj zgromadzonych i za wszystkich czcicieli    Świetego, byśmy naśladując Go, zasłużyli sobie na wieniec chwały w niebie. 

Św. Antoni módl się za nimi

K: Wszechmogący, wieczny Boże, pokornie Cię błagamy, aby wszyscy, za których się modlimy, za wstawiennictwem świętego Antoniego doznali Twego miłosierdzia. Przez Chrystusa Pana naszego.
W: Amen.)

 

Modlitwa na poszczególne dni nowenny.

Modlitwa na pierwszy dzień nowenny
O Święty Antoni, choć urodzony szlachetnie i w dostatkach, za nic sobie poczytałeś bogactwa ziemskie. Porzuciłeś je natychmiast, skoro tylko usłyszałeś wołanie Boże. Proszę Cię, wyjednaj mi u Boga łaskę naśladowania Ciebie, bym nie przywiązywał się do dóbr tego świata. Wyjednaj mi również łaskę posłuszeństwa natchnieniom Bożym, które codziennie nawołują mnie do pokuty

Na drugi dzień nowenny:
O chwalebny święty Antoni, którego Kościół obdarzył zaszczytnym przydomkiem „męczennika pragnienia” - wyproś mi u Boga łaskę, bym odrzucił wszelkie samolubstwo, a pragnął jedynie chwały Boga Najwyższego, spełnienie Jego świętej woli i zbawienie swej duszy. Wyjednaj mi łaskę, bym zrządzenia Opatrzności przyjmował chętnie, z miłością i spokojem.

Na trzeci dzień nowenny:
O Święty Antoni, mimo swej niewinności bardzo umartwiałeś swe ciało, stałeś się męczennikiem pokuty. Ja zaś mimo tylu upadków i wykroczeń nie chcę się umartwiać i wzdrygam się przed pokutą. Bardzo Cię proszę, święty i miłosierny mój Opiekunie, racz mi wyjednać u Boga łaskę poprawy grzesznego życia i ducha pokuty.

Na czwarty dzień nowenny:
O Święty Antoni, widok Twej pokory, którąś obrał sobie za przewodniczkę życia we wszystkich swych czynnościach zawstydza mnie. Albowiem ja, który przed Bogiem jestem prochem i niczym, szukam czasem swego wyniesienia a poniżenia drugich. Odtąd chcę zmienić swe dotychczasowe życie i stać się twym gorliwym naśladowcą. Wyjednaj mi u tronu Najwyższego, łaskę ukochania pokory, a znienawidzenia szatańskiej pychy.

Na piąty dzień nowenny:
O wielki święty Cudotwórco! Podziwiam Twą niezłomną cierpliwość w znoszeniu niezliczonych krzywd i Twoją wielką miłość względem prześladowców. Boli mnie i zawstydza niecierpliwość własna, wstręt i nienawiść, jaką żywię w sercu przeciwko tym, którzy mnie w czymkolwiek obrazili. O, jak byłbym szczęśliwy, gdybym za Twoją przyczyną otrzymał od Boga dar cierpliwości.

Na szósty dzień nowenny:
O Święty Antoni, Twoja niedościgniona uległość Woli Bożej, jakże gorzkim jest dla mnie wyrzutem za niecierpliwość i bunt przeciwko świętym zamiarom Bożej Opatrzności. Chorobę i cierpienie, które Bóg zsyła dla dobra mej duszy, uważam za najwyższą karę. Prześladowania, które przecież dają mi okazję do ćwiczenia się w cnocie cierpliwości, uważam za największą niesprawiedliwość. Uproś mi u Boga, święty mój Opiekunie, cierpliwe znoszenie wszystkiego, cokolwiek na mnie dobrotliwy Bóg raczy zesłać.

Na siódmy dzień nowenny:
O święty Antoni, przecudna perło dziewictwa, jakże mi daleko do Twych wyżyn świętości. Ty pełen żarliwości o zbawienie dusz, postrachem byłeś piekła; a ja grzeszny i nędzny, dając bliźniemu zły przykład byłem sługą szatana. Proszę Cię Święty Antoni, dopomagaj mi w walce z grzechem w życiu osobistym oraz bym starał się o nawrócenie moich bliźnich.

Na ósmy dzień nowenny:
O Święty Antoni, jakże ja inaczej postępuję od Ciebie. Nie czuwam nad zmysłami. Zapominam, że zmysły są właśnie tymi bramami, przez które śmierć wchodzi do mojej duszy. Wyszukuję nawet okazje, by tylko zmysłom dogodzić i tak staję się sprawcą swych duchowych upadków. Chcę się poprawić, lecz nie znajduję dość sił do zmiany życia. Dlatego proszę Cię usilnie, o Święty mój Obrońco, ulituj się nad mym nędznym stanem i wyjednaj mi łaskę u Boga, bym zawsze panował nad swymi zmysłami i umartwiał je tym więcej, im niżej upadłem.

Na dziewiąty dzień nowenny:
O Święty Antoni, rozważając Twą błogosławioną śmierć, pragnę i ja tak szczęśliwie żywot zakończyć z najświętszymi imionami Jezusa i Maryi na ustach. Chciałbym i ja nagrodę otrzymać, lecz mało pracuję, by na nią zasłużyć. Chciałbym odnieść zwycięstwo, lecz nie chcę walczyć. Pragnąłbym cieszyć się z Tobą na wieki, lecz nie mam ochoty cierpieć. Słowem, chciałbym się dostać do nieba, a1e bez żadnego trudu. Święty mój Dobroczyńco i Opiekunie, zechciej łaskawie przyjąć tę nowennę ku czci Twojej odprawioną. Kocham Cię całym sercem i ufam, że wyprosisz mi u Boga światło i siły, abym żył prawdziwie po katolicku, kiedyś osiągnął chwałę niebieską i cieszył się Tobą na wieki. Amen.

Litania do św. Antoniego:

Kyrie elejson, Chiste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami
Święty Antoni, chwało miasta Padwy
Święty Antoni, przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus,
Święty Antoni, wierny synu świętego Franciszka,
Święty Antoni, mężu świętej modlitwy,
Święty Antoni, perło ubóstwa świętego,
Święty Antoni, lilio czystości,
Święty Antoni, wzorze posłuszeństwa,
Święty Antoni, zwierciadło cnoty
Święty Antoni, miłujący życie ukryte,
Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską,
Święty Antoni, żarliwy apostole,
Święty Antoni, gotowy na męczeństwo za wiarę,
Święty Antoni, filarze Kościoła świętego,
Święty Antoni, przewodniku dusz,
Święty Antoni, gorliwy krzewicielu wiary,
Święty Antoni, nauczycielu prawdy,
Święty Antoni, skarbnico Pisma świętego,
Święty Antoni, niestrudzony w głoszeniu Ewangelii,
Święty Antoni, nawracający grzeszników,
Święty Antoni, zwalczający występki,
Święty Antoni, aniele pokoju,
Święty Antoni, odnowicielu obyczajów,
Święty Antoni, zdobywający serca dla Chrystusa,
Święty Antoni, opiekunie uciśnionych,
Święty Antoni, postrachu złych duchów,
Święty Antoni, wskrzeszający umarłych,
Święty Antoni, odnajdujący rzeczy zgubione,
Święty Antoni, chwalebny cudotwórco,
Święty Antoni, ozdobo Zakonu Franciszkańskiego,
Święty Antoni, odbierający cześć w każdej świątyni naszego kraju,
Święty Antoni, święty całego świata,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, święty Antoni.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K: Módlmy się:
Prosimy Cię, Panie, niech pomoże ludowi Twojemu ustawiczna modlitwa przezacnego Wyznawcy Twego i Doktora, błogosławionego Antoniego, i niech nas uczyni godnymi łaski na tym świecie, a w przyszłym uweseli wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego.
W: Amen.

 BŁOGOSŁAWIEŃSTWO CHLEBA

Błogosławiony bądź Panie, Dobry nasz Ojcze, za owoce tej ziemi i wszelkie jej plony, i błogosławione niech będzie Święte Imię Twoje, bo jesteś pełen dobroci. Błogosław te ręce, które pełniąc Twoją wolę uprawiały ziemię i otrzyj pot z czoła tych, którzy trudzili się, by ten chleb znalazł się na naszym stole, aby pokrzepiać nasze siły, jednoczyć nas we wspólnotę i uczyć dobroci. Pobłogosław ten chleb swoim świętym błogosławieństwem i naucz nas szacunku dla każdej jego okruszyny. Spraw Panie byśmy na wzór świętego Antoniego wszyscy stali się chlebem dla braci i umieli się dzielić z nimi, tym, co posiadamy. Przez Chrystusa Pana naszego. Ogarnijmy myślą i sercem wszystkich ludzi pracujących w pocie czoła, by nikomu nie zabrakło chleba, a także wszystkich głodnych i potrzebujących i wołajmy do naszego Boga:

Ojcze nasz....

Ucałowanie relikwii św. Antoniego przy śpiewie Pieśni: 

Ozdobo Padewska, Patronie ludów,
Sławny na cały świat dla licznych cudów.
/ Z serc wszystkich ten okrzyk wyrywa się;
O święty Antoni, raczże wspierać mnie! / x2

Ktokolwiek z ufnością westchnie do Ciebie,
Ty jednasz łaskę mu u Boga w niebie.
/ Szafarzem Bóg swoim uczynił Cię,
O święty Antoni, raczże wspierać mnie! / x2

W przygodach swych morskich żeglarz strwożony,
Do Ciebie zwraca się pewien obrony.
/ Na głos Twój i burza ucisza się,
O święty Antoni, raczże wspierać mnie! / x2

Słabości, kalectwa, nienawiść wroga
Znika na prośbę Twą nawet śmierć sroga.
/ Nie płacze w boleści, kto wzywa Cię,
O święty Antoni, raczże wspierać mnie! / x2

Ubogi o wsparcie pokornie prosi,
Strapiony ręce swe do Ciebie podnosi.
/ Sierota w swym smutku biegnie do Cię,
O święty Antoni, raczże wspierać mnie! / x2

Wspomagasz w potrzebach czcicieli swoich,
Wysłuchaj, proszę Cię, i modłów moich.
/ Niech ciężar w mym sercu umniejszy się,
O święty Antoni, raczże wspierać mnie! / x2

 

MODLITWY RÓŻNE DO ŚW. ANTONIEGO

 

MODLITWA DZIĘKCZYNNA
Chwalebny Cudotwórco, Ojcze ubogich, który poświęciłeś się ludziom biednym i nieszczęśliwym, a także i nasze prośby raczyłeś zanieść przed oblicze Boga, przyjmij jako wyraz wdzięczności tę pokorną modlitwę i ofiarę dla ubogich. Niech ten nasz skromny dar będzie miły Bogu i posłuży na pomoc dla biednych. Wspieraj nas wszystkich, święty Antoni, swym potężnym wstawiennictwem w potrzebach naszych duchowych i doczesnych przez całe życie, a szczególnie w ostatnich latach naszego życia i w chwili śmierci. Amen. Święty Antoni Padewski, dziękuję Ci za wszystkie łaski, jakie mi wyprosiłeś u miłosiernego Boga.

MODLITWY W RÓŻNYCH POTRZEBACH
Święty Antoni, hojnie obdarzony łaską Bożą, uproś nam odzyskanie utraconej przez grzech ciężki łaski uświęcającej. Ciebie uczynił Bóg wielkim świętym, możnym Cudotwórcą, pomocą w odnajdowaniu rzeczy zgubionych, obrońcą uciśnionych i skutecznym Orędownikiem. Niech także my, garnący się do Ciebie z ufnością, doznamy Twej pomocy i opieki. Oddal od nas szatana, zamierzającego nas skrzywdzić. Tego, który krzywdzi innych, natchnij, by krzywdy naprawił, a szkody wynagrodził. Oświeć tych, w których dłoniach znajdują się szale wagi sprawiedliwości, by wydawali sprawiedliwe wyroki. Zachowaj naszą dobrą sławę, broń przed potwarcą, jego złym językiem i sercem. Nie daj nam, święty jałmużniku, zginąć z braku pokarmu i opieki w czasie choroby i podeszłego wieku. Uproś błogosławieństwo Boże dla naszej codziennej pracy, pomnóż i zachowaj nasze siły. Ojcze ubogich i uciśnionych, gdy niepewność jutra popchnie nas do rozpaczy, przyjdź nam ze skuteczną pomocą. Bądź tarczą i obroną dzieci oddanych ci w opiekę przez troskliwe matki .Natchnij ufnością i wiarą w Opatrzność Bożą ojców, przychodzących do Ciebie w rozterce ducha. Strzeż, zachowaj i błogosław wszystkich garnących się pod Twoją opiekę. Niech przy Tobie i za Twoim wzorem wszyscy uczą się miłości Bogarodzicy Maryi oraz czci dla Jej Boskiego Syna. Przyrzekamy Ci, że będziemy unikali pijaństwa i obmowy bliźnich. Obiecujemy panować nad skłonnością do gniewu i rozwiązłości. Pragniemy być sługami i zwiastunami zgody, pokoju i poszanowania Praw Bożych i Kościelnych.

Antoni czyniący cuda, Najlitościwszy Przyjacielu tych, którzy się do Ciebie uciekają. Bądź Opiekunem i Obrońcą moim oraz mego domu. Zachowaj od nieszczęść, chorób i smutków moich najbliższych i drogich memu sercu. Osłaniaj dom i nasze życie od ognia, chorób i spustoszeń wojny. Broń od niedostatku, wspieraj w pracy, pomóż dobrze wykonywać obowiązki stanu i powołania. Niech moje życie służy chwale Bożej, pożytkowi Ojczyzny, niech będzie pomocą i przykładem dla bliźnich, a mnie niech wyjedna zbawienie. Oddaję Tobie duszę i ciało, umysł i serce, zmysły i zamiary, całego siebie. Kieruj i rządź mną tu, na ziemi, a gdy przyjdzie kres mej doczesnej wędrówki, przeprowadź przez Sąd Boży i bezpiecznie doprowadź do Królestwa Bożego. Amen.

MODLITWA PRZY WYBORZE ŚW. ANTONIEGO ZA PATRONA
Święty Antoni, sławny sługo i przyjacielu Jezusa Chrystusa. On to obdarzył Cię tym zaszczytem, że mogłeś przyciskać Go do serca jako Nowonarodzone Dziecię. Pełen radości nosiłeś Je na swoich ramionach, a dziś cieszysz się z Nim w niebieskiej Ojczyźnie. Dzięki składam Bogu za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, którymi moją duszę obdarzyłeś. Na nowo obieram sobie dzisiaj Ciebie jako patrona, orędownika i wiernego ojca. Postanawiam sobie mocno nigdy Cię nie opuścić ani pozwolić na znieważenie Ciebie. Chcę Ciebie zawsze czcić i kochać. Proszę Cię, weź mnie w swoją opiekę i pomagaj mi we wszystkich przedsięwzięciach, szczególnie zaś wtedy, gdy zbliży się godzina mej śmierci, a dusza moja drżeć będzie z trwogi przed wiecznością. Nie opuszczaj mnie wtedy, lecz bądź towarzyszem na drodze do wieczności, moim orędownikiem, obrońcą i gwiazdą przewodnią tak w życiu, jak i w godzinę śmierci. Amen.

MODLITWA O ŁASKĘ WYTRWANIA
O święty Antoni, zacny synu świętego Franciszka! Tyś jest światłem wiary i gorejącym ogniskiem miłości. Tyś sławą Kościoła świętego, ozdobą Zakonu Franciszkańskiego, naśladowcą pokornego Zbawiciela, wielkim kaznodzieją, któremu nie mogli się oprzeć najzatwardzialsi grzesznicy odstępcy od wiary. Tyś wielką pomocą, którego opieki doznały w nieszczęściu narody i miasta. Ciebie, święty Antoni, przez miłość Ukrzyżowanego Zbawiciela proszę, jako mojego najlepszego Ojca i Obrońcę, abyś i mnie pocieszył w moim smutku, pomógł w potrzebie i został na zawsze moim wiernym przyjacielem i obrońcą. Zwróć swe oczy na moją biedną duszę, a ponieważ jesteś patronem rzeczy zgubionych, spraw, abym znalazł łaskę i miłość Boga, a drogi ten klejnot zachował aż do śmierci. Błagam Cię, uproś mi odpuszczenie wszystkich mych grzechów, postępowanie w cnocie, wytrwanie w dobrym, szczęśliwą godzinę śmierci i wieczne zbawienie. Amen.

MODLITWA O ODNALEZIENIE ZGUBIONYCH I SKRADZIONYCH RZECZY
Święty Antoni! Wielką łaską obdarzył Cię Bóg, czyniąc Cię patronem rzeczy zgubionych i skradzionych. Stroskany przychodzę do Ciebie ufając, że pomożesz mi w odnalezieniu rzeczy zgubionej, której bezskutecznie szukam. Wspomnij na to, jak wielką łaskę Bóg wyświadczył Ci, posyłając do Ciebie wszystkich strapionych, ufających, że Twojej modlitwie Bóg niczego nie odmówi. Jakże często się działo, że za Twoim wstawiennictwem umarli otrzymywali życie, błądzący dobrą radę, uciśnieni pociechę, opętani uwolnienie, trędowaci oczyszczenie, więźniowie wolność, podróżujący pewność życia, kalecy zdrowie, okradzeni swój majątek, znajdujący się w niebezpieczeństwie ocalenie, a wszyscy cierpiący pomoc i pociechę. Także dzisiaj wszędzie doznajemy Twego wstawiennictwa u tronu Bożego. Wyjednaj mi tę łaskę, abym ja także był jednym z tych, którzy doznali Twojej pomocy. Polecam Twej opiece to, co mi skradziono, a jeżeli zgadza się to z wolą Bożą, to spraw, abym to otrzymał i mógł znowu cieszyć się tym ku Bożej i Twojej chwale. Amen.

MODLITWA O DOBRY WYBÓR STANU
O Boże i Panie, który wszystkim miłościwie rządzisz i zawiadujesz, proszę Cię przez ten nader miły Tobie wybór stanu, jaki obrał sobie po dokładnym namyśle i wytrwałej modlitwie święty Antoni, prowadź i mnie podobną drogą do takiego stanu, jaki jest według Twej woli i Twego upodobania. Chcę w nim, przy pomocy Twej łaski, Tobie wiernie służyć, być pożytecznym dla moich bliźnich i osiągnąć szczęście już tu na ziemi oraz w wieczności. Przez wstawiennictwo świętego Antoniego proszę Cię, Duchu Święty, byś mnie oświecał i prowadził po prawdziwej drodze do szczęśliwej wieczności. Amen.

MODLITWA W CHOROBIE
Święty Antoni, za twoim wstawiennictwem wielu chorych, będących w niebezpieczeństwie śmierci, odzyskało zdrowieją także zostałem dotknięty chorobą i spoczywam na łożu boleści. Przekonałem się, że ludzie nie są w stanie mi pomóc. Dlatego zwracam się do Ciebie, mój święty Patronie, byś błagał Boga o zdrowie dla mnie. Jeśli zaś jest wolą Bożą, abym w niej trwał, to chciej wy prosić mi cierpliwość i wytrwałość w moich cierpieniach, abym przez to stał się kiedyś uczestnikiem obietnicy, którą Jezus przyrzekł tym, którzy wytrwają aż do końca. Wszystkim zaś opiekującym się mną wyproś niegasnącą miłość, nagrodę za wszelkie dobro, które mi wyświadczyli, czego ja nie jestem w stanie wynagrodzić. Proszę Cię w imię Twej miłości, którą żywisz dla wszystkich chorych i cierpiących, wstawiaj się za mną u Ojca, którego razem z Synem i Duchem Świętym chwalisz i wysławiasz przez całe wieki. Amen.

MODLITWA O SZCZĘŚLIWĄ ŚMIERĆ
Święty Antoni, słodka pociecho umierających! Twojej miłości i szczególniejszej opiece polecam mój zgon i moją ostatnią chwilę, od której cała moja wieczność zależeć będzie. Przez wielką łaskę, jaką Ci Bóg okazał, zabierając Cię z tego świata śmiercią tak słodką i błogosławioną, proszę Cię, abyś i mnie wstawiennictwem Twym wyjednał szczęśliwe skonanie i raczył wspierać w tej chwili tak strasznej i niebezpiecznej. Gdybym wtedy z powodu cierpień i walki ze śmiercią nie mógł ciebie wzywać i o pomoc prosić, wzywam Cię teraz i zapraszam, z taką miłością i serdecznością, z jaką Ty zapraszałeś Jezusa, Maryję i Józefa w godzinę Twej błogosławionej śmierci. Jak zaś przez Nich zostałeś wysłuchany, tak teraz wysłuchaj mojej prośby. O waleczny wojowniku i pełen chwały zwycięzco, który pokonałeś piekielne duchy i pod swe stopy powaliłeś; okaż Twą moc w ostatniej godzinie mojej i odpędź ode mnie nieprzyjaciół duszy mojej. Nie oddalaj się ode mnie, ale bądź przy mnie i wspieraj w lęku śmierci. Powierzam się Tobie i Twojej opiece. Gdy skołatana dusza moja opuszczać będzie ciało, weź ją w Twoje święte ręce i zaprowadź przed trybunał naszego miłosiernego Ojca i sprawiedliwego Pana Jezusa Chrystusa i spraw, abym przez Twoje wstawiennictwo i zasługi dostąpił wyroku łaskawego i wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

HYMN KU CZCI MATKI NAJŚWIĘTSZEJ, KTÓRY ODMAWIAŁ ŚWIĘTY ANTONI W ŻYCIU I PRZY ŚMIERCI
O Pani wielce chwalebna, od gwiazd na niebie wznioślejsza, Własnego Stwórcę i Syna karmiłaś piersią matczyną! Przez Ewę dobro stracone przywracasz rodząc Jezusa I grzesznym, godnym litości wskazujesz drogę do raju O Bramo Króla wszechświata promieniejąca jasnością, Niech życie dane przez Ciebie z weselem wielbią zbawieni. Niech Ojca z Duchem Najświętszym i Twoim Synem, Dziewico, Wysławia wszystko na wieki, gdyż On przyodział Cię łaską. Amen.

MODLITWA ŚWIĘTEGO ANTONIEGO DO MATKI NAJŚWIĘTSZEJ
O Pani nasza, Nadziejo nasza, prosimy Cię, pojednaj z Bogiem grzeszników. Matko miłosierdzia, daj siłę do powstania tym, co upadli. Bądź nadzieją zrozpaczonym, nie odpychaj nikogo, ale przyjmij wszystkich, którzy do Ciebie się zwracają. Ciebie, o Maryjo, nazywamy Gwiazdą morza. Znajdujemy się na pełnym morzu, targani jesteśmy przez fale, zatapia nas burzliwe morze. Prosimy Cię, daj nam dojść szczęśliwie do bram wieczności, uwolnij nas od burz i nawałnic życia, ukazuj drogę i prowadź do Jezusa. Amen.

Dokumenty Kościoła
  Ojciec - świadek wiary i trzeźwości
  Lumen fidei – Encyklika papieża Franciszka
  Przemówienie Papieża Franciszka do Kardynałów
  List Episkopatu na XII Dzień papieski
  List Apostolski Porta Fidei
Kalendarz
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Promocja